Члан удружења „Одбранимо школе“ може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Контакт и аплицирање за чланство може се обавити електронским путем на мејл адресу: odbranimo.skole@gmail.com или поштом на адресу: Краља Милутина 31, 11000 Београд.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и има седиште у Београду, Краља Милутина 31.