УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

УДРЕЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОДБРАНИМО ШКОЛЕ УЧЕСТВОВАЛО ЈЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Нацрт закона о изменама Закона о забрани дискриминације веома је битан документ нарочито у времену када се структурална и структурисана дискриминација надвија над глобалним друштвом, самим тим и над сваком појединачном државом, па тако и над Републиком Србијом. Ковид пасоши и сертификати који важе за оне који су вакцинисани и који се наводно доносе како би олакшали кретање људима, истовремено дискриминишу људе који не могу или неће да се вакцинишу – било да то чине из уверења  или слободног избора.

Устав Републике Србије, као и други устави цивилизованих држава, забрањују дискриминацију по основу политичког или другог уверења, али се данас дешава да људи који из уверења (Члан 21 Устава Републике Србије) или из жеље да заштите свој физички и психички интегритет (Члан 25 Устава Републике Србије), не желе да се вакцинишу, неће имати ковид пасоше или сертификат те неће моћи да се крећу слободно.

Још дискриминаторнија ситуација је она са планирањем увођења унутраших сертификата помоћу којиих ће вакцинисани људи моћи да унутар властите државе посећују позоришта, биоскопе, базене, док невакцинисани то неће моћи. Слично је са специјалним наруквицама које се већ примењују у неким државама а које обележавају вакцинисане и уједно сегрегирају невакцинисане, претварајући их у неподобне грађане другог реда.

Да би се избегла могућност да се оваква и слична дискриминација спроводи у име виших циљева, који могу изгледати рационални и прагматични у исто време, потребно је да Закон буде прецизно и недвосмислено формулисан, без могућности његовог растегљивог тумачења.

Другим речима, потребно је већ на почетку дефинисати посредну дискриминацију у смислу да је никакав циљ, нити средства са којима се тај циљ постиже, не могу оправдати, уз додатак да слобода избора ни у ком случају не може бити нарушена.

На крају, било би добро у члановима који то одређују, навести и појам уверења као основ дискриминације, као и идеолошку оријентацију и слободу избора јер видимо да се тренутно дискриминишу људи управо на основу њихове слободе избора и уверења. А то је недопустиво у демократском друштву.    

Примедба на Члан 3 Предлога Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09) а у вези члана 7 Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09):

Члан 3 гласи: Члан 7 мења се и гласи: »Посредна дискриминација постоји ако наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса лице или групу лица ставља или би могла ставити, због њиховог личног својства, у неповољан положај у поређењу са другим лицима у истој или сличној ситуацији, осим ако је то објективно оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.«

Образложење: Уколико би дефиниција посредне дискриминације остала у овом облику, онда би заштита грађана од системске дискриминације била немогућа. Наиме, онај ко поседује моћ такође је у положају да утиче на легализацију циљева и средстава за њихово остварење, али и моћ да уценама, условљавањима и притисцима примора људе да дају свој пристанак прокламованим циљевима – чиме се проблематични циљ може превести у легитиман употребом репресивних мера. Међутим, легитман циљ је онај циљ који има подршку већине грађана. Тако је барем у демократским друштвима где се добровољно прихватање циља остварује слободном вољом грађана а не условљавањима (на пример, ковид пасошима или сертификатима ради остваривања слободе кретања).

С друге стране, ко одлучује шта су примирена и нужна средства?

Структуре моћи могу сматрати да је нужно и примерено средство затворити у кућни притвор лица друкчије идеолшке оријентације. Да би се такве злоупотребе избегле, сматрамо да се у горе наведеном предлогу измене члана 7 треба – или брисати део »осим ако је то објективно оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна«, или додати реченицу »али приликом чега ће се право човека да слободно бира сматрати неприкосновеним и ни под којим условима се неће доводити у питање«. 

Такође, сматрамо да након одреднице »због њиховог личног својства« треба додати »или уверења« и запету. Дакле: »Посредна дискриминација постоји ако наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса  лице или групу лица ставља или би могла ставити, због њиховог личног својства или уверења, у неповољан положај…«

Наш предлог је према томе да Члан 3 Предлога Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), а у вези члана 7 Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09) гласи:

Члан 7 мења се  и гласи:

Варијанта 1: »Посредна дискриминација постоји ако наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса лице или групу лица ставља или би могла ставити, због њиховог личног својства и уверења, у неповољан положај у поређењу са другим лицима у истој или сличној ситуацији«.

Варијанта 2: »Посредна дискриминација постоји ако наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса лице или групу лица ставља или би могла ставити, због њиховог личног својства, у неповољан положај у поређењу са другим лицима у истој или сличној ситуацији, осим ако је то објективно оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна, али приликом чега ће се право човека да слободно бира сматрати неприкосновеним и ни под којим условима се неће доводити у питање«.

Примедба на Члан 6 Предлога Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), а у вези Члана 13 став 1 Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09):

Тешки облици дискриминације су: 1. изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу националне, расне или верске припадности, језика, политичког опредељења, пола, родног идентитета, сексуалног опредељења (заменити са »СЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ«) и инвалидитета;

Образложење: Да би се избегла могућност системске дискриминације, попут дискриминације људи који не желе да се вакцинишу, предлажемо да се у члану 13 ставу 1 додају следеће одреднице — уверења, идеолошке оријентације и слободе избора тако да став 1 члана 13 гласи:

Тешки облици дискриминације су: 1. изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу националне, расне или верске припадности, језика, политичког опредељења, УВЕРЕЊА, пола, родног идентитета, СЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ, ИДЕОЛОШКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ, СЛОБОДЕ ИЗБОРА и инвалидитета;

То значи да се у Члану 6 Предлога Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09),  а у вези Члана 13 став 1 Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09) треба додати:

У члану 13 у тачки 1  после одреднице: »политичког опредељења« и запете додаје се реч »уверења«  и запета.

У члану 13 у тачки 1 после одреднице: »сексуалне оријентације« и запете додају се одреднице: »идеолошке оријентације«, запета  и »слободе избора«.

УГ Одбранимо школе

Главни апсаџија у Београду 1928. године – наредник Сретен

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.